מיליוני אזרחי ישראל מבוטחים בביטוחים שונים ומשלמים לחברות הביטוח מיליארדי שקלים בשנה. עולם הביטוח רחב מאוד ומכיל פוליסות שונות ומגוונות.

לרוב, האדם הפרטי יפגוש בדרכו את ביטוח הבריאות, הביטוח הסיעודי, ביטוח תאונות אישיות וביטוחי חיים למיניהם.

המבוטחים מוכנים לשלם את הפרמיה החודשית כדי ליהנות מהגנתה ומעומק כיסה הרחב של חברת הביטוח בעת קרות אירוע ביטוחי.


פוליסות הביטוח מתחלקות לשתיים:

שיפוי – החזרת המצב לקדמותו, תשלום כנגד קבלות, טיפולים רפואיים.

פיצוי – תשלום למבוטח עקב אירוע ביטוחי שקרה. הפיצוי לא תלוי בהפסד כספי של המבוטח.

ביטוח בריאות הוא על בסיס שיפוי – הוא יעניק טיפולים למיניהם או תשלום בגין קבלות עבור ניתוחים, תרופות, השתלות, ייעוצים פרטיים ועוד.

ביטוחי רכוש גם הם על בסיס שיפוי – חברת הביטוח תחזיר את המצב לקדמותו, באמצעות תשלום עבור תיקון רכב במוסך, שריפת דירה, תיקוני צנרת בחרום ועוד.

הפוליסות שעובדות על פי מנגנון פיצוי הן: פוליסות ביטוח חיים, פיצוי עקב גילוי מחלה קשה, פציעה עקב תאונה, מקרה סיעודי ועוד. תשלום התביעה בפוליסות אלו לא ידחה בעקבות קיומן של פוליסות נוספות או בעקבות תשלום מגורם אחר. תשלום התביעה אינו דורש הוכחת נזק כלכלי או הפסד כלשהו שנגרם למבוטח. עצם קרות מקרה הביטוח יצדיק את התשלום למבוטח, סכום ידוע אשר אותו רכש מבעוד מועד ומצוין בפוליסה.

בפוליסות מחלות קשות יקבל המבוטח פיצוי כספי של כמה מאות אלפי שקלים, בהתאם לסכום הביטוח שרכש טרם קרות האירוע הביטוחי.

במקרה של מימוש ביטוח סיעודי יקבל המבוטח קצבה חודשית של כמה אלפי שקלים בכל חודש, בהתאם לסכום הביטוח שרכש.

בביטוחי חיים יקבלו המוטבים המצוינים בפוליסה את סכום הביטוח הנרכש. ברוב המקרים מדובר על למעלה מחצי מיליון ש"ח.

בביטוח תאונות אישיות יקבל המבוטח פיצוי עבור מקרי ביטוח מוגדרים מראש אשר נגרמו עקב תאונה כלשהי (לא מחלה), כגון: מוות מתאונה, נכות, שברים, כוויות, מקרה סיעודי עקב תאונה, ימי אשפוז מתאונה, תשלום עקב אי כושר עבודה ועוד.

בביטוחי רכוש למיניהם לא ניתן ליהנות מכפל ביטוח, גם אם תבטח את רכבך בשתי חברות שונות, תקבל פיצוי רק פעם אחת. חברות הביטוח יחלקו ביניהם את התשלום.


אז נחזור לכפילויות. מה באמת מוגדר כפל ביטוח?

בביטוח בריאות יכול להיווצר לנו כפל ביטוחי. לעיתים קיימת לנו פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית ממקום העבודה ושכחנו מקיומה ובמקביל רכשנו כיסוי זהה בפוליסת ביטוח פרטית.

בנוסף לכל אלו גם יש כיסוי לניתוחים פרטיים מסוימים בביטוח המשלים בקופת החולים, כך שיש לנו כבר שלושה ביטוחי בריאות כמעט זהים והרי ניתוח או פרוצדורה רפואית מסוימת לא נבצע פעמיים ולא שלושה אלא רק פעם אחת.

זוהי כפילות בביטוח!


האם כל פוליסה שרכשנו פעמיים תוגדר ככפילות?

ממש לא בטוח!


בפוליסות המושתתות על בסיס פיצוי, ישולם סכום הביטוח פעמיים!! זה אומנם ביטוח כפול אבל ממש לא מונע תשלום כפול.

כפי שהוסבר קודם, בביטוח על בסיס פיצוי אין מגבלת תשלום בעקבות קיומן של פוליסות נוספות ותשלום ממספר חברות ביטוח ישולם במקביל, ברגע הוכחת מקרה ביטוח המזכה בפוליסה.

לדוגמא: אדם אשר רכש שני ביטוחי חיים ונפטר בטרם עת, יקבלו המוטבים את כספם על פי הסכום שנרכש בפוליסה מכל אחת מהחברות אשר בוטח בהן המנוח.

גם בפוליסות מחלות קשות או תאונות אישיות, יקבל המבוטח את סכום הביטוח גם מכל אחת מהחברות בהן רכש ביטוח!


היום ניתן לבדוק בקלות האם יש לנו כפילויות בביטוח, בעיקר באמצעות אתר "הר הביטוח".

אז מה עושים?


השלב הראשון הוא לבדוק דרך אתרים ממשלתיים ייעודיים באיזה סוגי ביטוח אנחנו מחזיקים. באתרים אלה נוכל לראות בראשי פרקים במה אנו מכוסים והאם יש לנו כפילות.

השלב השני הוא להיעזר בסוכן ביטוח מקצועי שידע לבחון את הפוליסות הקיימות לכם בחברות הביטוח השונות. סוכן הביטוח יבחן את הפוליסות השונות ויאתר עבורכם את הכפילויות.

סוכן ביטוח מקצועי יגיש לכם דוח מסודר והמלצות המתאימות ספציפית עבורכם בשלב הנוכחי של חייכם.


לאחר סקירת הביטוחים הקיימים ובחינת המצב המשפחתי והכלכלי ימליץ לכם סוכן הביטוח איזה פוליסות כדאי לרכוש לצורך הגנה על התא המשפחתי על כל צרה שלא תבוא וכמובן ימפה עבורכם לפי הסטטוס/ העיסוק/ הגיל/ המצב הבריאותי וכו' מה הביטוח שהכי מתאים לכם ואיזה כיסוי חשוב יותר וחשוב פחות עבורכם בשלב זה של חייכם.